<% Set konulas=Server.CreateObject("Adodb.Connection") konulas.open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="& Server.MapPath("data/canti.mdb")) set rsulas=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") SQL=" select * from genel" set rsulas=konulas.execute(SQL) %>">
 
         
   

   
 

ÖNEMLİ  DUYURU

 
Kostüm Evi Kostüm Evi'nin Adresi değişti:

Süleyman Sırrı Cad: 12 / 9 Sıhhiye Ankara

Costume House
Giriş İçin Tıklayınız
Giriş GOOGLE Kroki için tıklayınız Entry